dimecres, 2 de març de 2016

AUTORETRAT#3


AUTORETRAT#2

FORMA: Fotografia vertical.Una noia mossegant una poma.Porta una samarreta vermella amb cuadres negres.Gest de dolçor. Poma de color vermell sobre la mà de la noia.En el mitjà de la imatge es troba la poma.

CONTINGUT: Aquesta fruita es per a totes les persones tan com nens,joves i avis.

CANAL: publicitat en publicacions impreses

CODIS: 

a. color: vermell: passió,sensualitat i elegancia.

b. composició: oblíqüa.

c. il·luminació: efecte dramàtic. 

d. gestual: aspecte de dolçor,sensualitat i elegancia.

e. objectual: la poma i les ungles contrasta una elegancia clásica.

AUTORETRAT#1
FORMA: Fotografía vertical.Una noia  parada al carrer amb unes ombres molt cridaneres. Porta una jaqueta i uns pantalons de color negre i una motxilla amb uns detalls de color rosa i el cabell es de color oscur no mostra ningun gest perquè dóna una sensació que oculta algo. Motxilla de col·legi de color negre amb alguns detalls. La motxilla esta a la part esquerra de la imatge amb un fons natural.
,
CONTINGUT: Aquesta motxilla es para joves que van a l'institut, batxillerat etc.

CANAL: publicitat de motxilles.

CODIS:

a. color: colors variats que donen sensació de tranquil·litat,profunditat,seriositat i elegancia.

b. composició: vertical.

c. il·luminació: contrastada.

d. gestual: aspecte de profunditat i elegancia.

e. objectual :els colors i la noia representen tranquil·litat i elegancia.